DEMO

Välkommen till vår Julkalender

Nytt fint pris varje dag fram till Julafton. Ta chansen och var med och tävla i vår julkalender.
Hur stor andel fiberkablage, på ett ungefär, uppfyller inte Direktronik-standard och sållas därmed bort i samband med test?

Till skillnad från många andra fiberkablage på marknaden så Interferometertestas samtliga Direktronik fiberkablage manuellt vid produktion, det är din garanti för en 100% stabil hög kvalié och därmed slipper du som kund många dyra felsökningskostnader orsakat av felaktigt fiber. Klicka för ledtråd
Till skillnad från många andra fiberkablage på marknaden så Interferometertestas samtliga Direktronik fiberkablage manuellt vid produktion, det är din garanti för en 100% stabil hög kvalié och därmed slipper du som kund många dyra felsökningskostnader orsakat av felaktigt fiber. Klicka för ledtråd
Dagens premie

DAGENS PRIS! Självbalanserande Hoverboard

{:answer_id=>[], :opt_in=>[], :opt_in2=>[], :opt_in3=>[], :subscriber_id=>[]}
Oops, något är fel. Misstaget är markerad med rött!

Luckan är stängd!

Rätt svar: 30%

Dagens vinnare av en Hoverboard är Mattias Hansson, Stort Grattis och GodJul önskar vi på Direktronik. Vi kontaktar dig via e-post inom kort. 


Tävlingsregler

- Deltagaren instämmer i att den registrerade e-postadress kommer att sparas och kan användas i samband med Direktroniks nyhetsbrev vid senare tillfälle.

- Vinnaren kommer att slumpvis väljas baserat på inlämnade svar.
- vinnare kommer att presenteras under respektive dags lucka i Julkalendern samt kontaktas via e-post. Kom ihåg att inkludera ditt fullständiga namn och e-postadress.
- Om de begärda uppgifterna är felaktigt registrerad, kommer priset att gå tillbaka till en ny dragning.
- Deltagande i tävlingen är gratis och det finns ingen skyldighet att köpa.
- Deltagande i tävlingen är tillåtet för alla personer som har en giltig e-postadress och som är 18 år eller äldre vid tidpunkten för registreringen.

Direktronik hanterar dina personuppgifter säkert, läs mer: direktronik.se/kundservice/dataskydd/privacy-policy